Immutamiseks kasutatakse autoklaavset meetodit, kus kemikaal viiakse puitu vaakumi ja survefaasist koosnevas immutustsüklis:

 

  • puit viiakse autoklaavi ja tekitatakse algvaakum. Puidu rakud tühjendatakse õhust ja vaakum säilitatakse;
  • autoklaav täidetakse puidukaitsevahendiga;
  • rõhu abil surutakse puidukaitsevahend puidu rakkudesse;
  • autoklaav tühjendatakse puidukonservandist;
  • lõppvakumiseerimisega eemaldatakse liigne konservandilahus, mis pumbatakse tagasi säilituspaaki;
  • Palivere immutusautoklaavis saab immutatada kuni 20m pikkuseid materjale, autoklaavi siseläbimõõt on 2,6m.

Puidukaitsevahend viiakse puitu vesilahusena, seetõttu on peale immutamist märg.