Kõige paremini sobib immutamiseks männipuit, mis oma struktuurilt on selline, mis laseb immutusainel tungida kõige sügavamale puitu. Männipuidu maltspuidu osa on läbiimmutatav, lülipuit on immutatav vaid pindmiselt. Levinuim ehituspuiduliik kuusk on immutatav vaid pindmiselt.

Teie soovil immutame aga ka kõikvõmalikke puiduliike.

Enne puidu immutamist peab arvestama järgmiste tingimustega:

  • Puidu pind peab olema puhas veest, mustusest ja puukoorest.
  • Talvisel ajal peab jälgima, et puidu välispind ei ole kaetud jääga.
  • Puidu algniiskus peab enne immutamist olema alla 28%.

Kõik saagimised, hööveldamised jmt peaks võimalikult suures mahus tegema enne immutamist.

Sügavimmutus puidukaitsevahendiga Tanalith E, pakume teenust kolmes immutusklassis:

  • Immutusklass AB (NTR) ehk NP5/UC3 (EN351/ EN 335)
  • Immutusklass A (NTR) ehk NP5/UC4 (EN351/ EN 335)
  • Immutusklass AB (NTR), pruun. NP5/UC3 (EN 351/EN 335)

NTR on Nordiska Träskyddsrådet ehk eesti keeles Põhjamaade Puidukaitsenõukogu. NTR on kehtestanud oma klassifikatsiooni immutusklassidele, mis on seotud EN nõuetega. Sellest lähemalt: http://www.ntr-nwpc.com/1.0.1.0/4/1/. Tähistus NP5/ EN351 märgib, et immutatud puidul peab maltspuit olema läbiimbunud.

A- klassi nõuete kohaselt immutatud puit on mõeldud kasutamiseks kontaktis maa, vee ja betooniga. Kasutuskohad: elektri- ja sideliinipostid, raudteeliiprid, rõdulaudiste talad, paadisilla konstruktsioonid jmt. Euroopa standardi EN 335 järgi on vastab NTR A-klassile kasutusklass UC4.

AB -klassi immutatud puit on mõeldud kasutamiseks välitingimustes ilma maa- ja veekontaktita. EN 335 järgi on selle kasutusklassi nimeks UC3.

Kasutuskohad: aialipid, rõdulaudised, terrassid, aiamööbel, välisvoodrilauad jmt.