Lugupeetud kliendid, palume Teie enda turvalisuse huvides mitte külastada meie territooriumi koos laste ja lemmikloomadega. Kui seda vältida pole  võimalik, hoidke neid palun autos.