Miks kasutada immutatud puitu ?

 Niisketes tingimustes hakkab tavaline puit kiiresti hävinema. Immutamata puidu bioloogiline hävinemine algab, kui niiskus tõuseb üle 18%. Eestis, kus üsna sagedasti sajab ning õhk on küllaltki niiske, tõuseb puidu niiskus kergesti üle 20%, maapinnas üle 30%. Seetõttu on oluline välitingimustes ja maapinnaga kontaktis olevad puitkonstruktsioonid valmistada immutatud puidust. Siseruumides kasutatavat puitu pole soovitav  immutada.

Kus kasutada immutatud puitu ?

Kohtades, kus puit on kontaktis maa-, vee või betooniga või pidevalt avatud sademetele, on soovitav kasutada immutatud puitu: terrassi- ja voodrilauad, sadamasillad, aiapiirded, aiamööbel, lillekastid jmt. ehk kohtades, kus puit võib niiskuda.

Missugust kohutavat mürki kasutatakse puidu immutamisel?

Puidu immutamiseks kasutame immutusvahendit nimega Tanalith E. Viimane on vasesoolade lahus, mida lahjendades veega saame tehases  immutuslahuse. Immutuslahus viiakse autoklaavis surve all puitu. Toimeaineks immutuslahuses on vask, mis pärsib puidus mädanikku põhjustavate seente arengut.

Arseeni ja kroomi sisaldavate(nn CCA tüüpi) immutuskemikaalide kasutamine on alates aastast 2006 EL riikides keelatud.

Kas pruun immutus on keskkonnasõbralikum?

Ei ole, pruuniks immutatud puit saadakse tavalisele immutuslahusele täiendava pruuni värvaine lisamisega.

Millised puiduliigid sobivad immutamiseks?

Sobivaim puiduliik on mänd, kuna männi maltspuit on läbiimmutatav.  Männi sisemine osa ehk lülipuit ei ole kergesti immutatav aga on looduslikult vastupidav. Kuuske saab immutada vaid pindmiselt, immutatud kuusk sobib voodrilaudadeks, kaetud katusekontruktsioonideks jne. Immutatud kuusk ei sobi terrassilaudaeks, sademetele avatud õuekonstruktsioonideks. Lehtpuidu immutamine on erijutt, selle kohta küsige infot meilt telefonitsi.

Mida tähendavad immutatud puidu kvaliteediklassid?

 • Immutuskvaliteet näitab, kui palju peab immutusainet koguseliselt olema viidud männi maltspuitu, sõltuvalt kasutuskohast.
 • Nordic Lumber AS on aluseks võtnud Põhjamaade immutusnormid, mille kohaselt jagunevad klassid järgmiselt:
 • Klass A – puit kasutamiseks välistingimusis kontaktis pinnase, vee või betooniga; Klass AB – puit kasutamiseks välitingimustes ilma maakontaktita.
 • Vastavalt EN335:2013 standardile vastab A immutusklass UC4-le ning AB immutusklass UC3-le. UC tähendab usage class ehk kasutusklass.
 • Vastavalt EN351:2007 standardile on meie pakutav immutuseklass NP5 ehk kogu männi maltspuit läbiimmutatud. See klass näitab immutuse sügavust.
 • Nordic Lumber AS kasutab puidukaitsevahendit: Tanalith E .

 

 Puidukaitsevahend Klass A Klass AB
 Tanalith E 20,0* 10,0*

*nõutud kogus männi maltspuidus kg/m³

Kuidas immutatud puidu värv püsib?

UV kiirguse mõjul muutub immutatud puidu värv hallikaks aasta-paari jooksul, sõltuvana kui palju päikest puidupind saab. Väide kehtib nii rohelise kui ka pruuni värvuse kohta.

Kas immutatud puitu võib värvida?

Immutatud puidu enda värvitoon on roheline, kuid aja jooksul värv muutub. Immutatud puitu võib värvida küll, kuid enne värvimist peab puit olema piisavalt kuiv – puidu algniiskus peab olema alla 20%. Värvimiseks sobivad õlivärvid, alküüdvärvid, samuti puidupeitsid ja -õlid.

 

Milliseid kinnitusvahendeid kasutada?

Kasutada kuumtsingitud, messingust, vasest või roostevabast terasest kinnitusvahendeid.

Kõikides kandvates ja turvalisust nõudvates konstruktsioonides tuleb kasutada roostevabast terasest kinnitusvahendeid. Teistes konstruktsioonides võib kasutada ka kuumtsingitud kinnitusvahendeid. Samas tuleb arvestada, et kuumtsingitud metalli eluiga on lühem kui immutatud puidu eluiga.

Oluline on, et ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid on kõik ühest materjalist. Tsingitud ja roostevabad tooted ei tohi omavahel kokku puutuda.

Kuumtsingitud toodete tsingikihi paksus peab olema vähemalt 90 mikromeetrit. Õhema tsingikihiga tooteid on soovitav mittekasutada.

Immutatud puidu otsene kontakt alumiiniumiga pole soovitav ja võimaluse korral tuleks seda vältida. Peaks arvestama, et alumiiniumi ja immutatud puidu vahele jääks vähemalt 6 mm.

Kokkuvõttes tuleb arvestada, et immutatud puit on mõeldud kasutuseks välitingimustes, seega peavad ka sealjuures kasutatavad kinnitusvahendid olema sama vastupidavad.

 

Immutatud puidu töötlemine:

Immutatud puit on töödeldav nagu tavaline puit. Peab arvestama, et puit on peale immutamist märg ja mahukahaneb.

Vajalikud mehhaanilised töötlemised nagu saagimine, hööveldamine jmt on soovitav võimalikult suures mahus teha enne puidu immutamist.

 

Ettevaatusabinõud immutatud puidu töötlemisel:

 • Puidu saagimisel kanna tolmumaski ja prille!
 • Puidu töötlemisel kasuta kaitsekindaid!
 • Peale immutatud puiduga töötamist pese endal kõik katmata olnud pinnad!
 • Pese töö- ja vabajariided eraldi!
 • Siseõue, põrandate ja jalgteede ehitamisel kasuta hööveldatud immutatud puitu, mille pind on puhas ja sile!
 • Ära kasuta immutatud puitu kohtades, kus on otsene kontakt joogiveega!
 • Ära kasuta immutatud puidu töötlemise jääke (tolm, laast jmt) huumuseks!
 • Ära põleta immutatud puitu!

 

Immutatud puidu kasutusjuhend